> Juridische mededeling - Gegevensbescherming

Juridische mededeling - Gegevensbescherming
Exe Budapest Center

In overeenstemming met de meldingsplicht als vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden volgende gegevens verschaft: het bedrijf dat de eigenaar is van http://www.eurostarshotelcompany.com is Agincourt 2008, S.L., met zetel in Calle de Mallorca, 351, 08013 Barcelona, en fiscaal identificatienummer B – 64930910, en is ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, Volume 40703, Folio 196, Blad B-372183. U kunt telefonisch contact opnemen op het nummer 93 268 10 10. Of u kunt een e-mail sturen naar: info@eurostarshotels.com. Surf naar onze contactpagina voor al onze contactgegevens.

The source code, the graphical designs, the information and contents that appear in this Web are protected by rights of intellectual and industrial property pertaining to EUROSTARS HOTEL COMPANY or, in their case, property of people and third organizations, and they cannot be used without written authorization of EUROSTARS HOTEL COMPANY or the propietary organizations.

The unique user and exclusively can use the material that appears here for its personal and deprived use, whenever it respects all the rights of intellectual property, industrial property and other rights of property, being, therefore, final prohibited its reproduction or any other type of use with commercial aims or to incur illicit activities; its distribution, diffusion, as well as its modification, alteration, decompilation or storage for any purpose.

EUROSTARS HOTEL COMPANY and the propietary organizations, previously mentioned, will persecute the breach of the previous conditions as well as any illegal use of the presented/displayed contents exercising all the civil actions and penal that correspond to him.

Our hotel classification by stars is done according to the international conventions, it only provides information about the hotel category. The classification used in EUROSTARS HOTEL COMPANY is done by the own hotels, it has been checked by EUROSTARS HOTEL COMPANY according with our own validation system and our clients experiences. Additional information and hotel descriptions is also based in the information given by the hotel

Gegevensbescherming

Als gevolg van het surfen op het web en het invullen van de formulieren op de website, accepteert de gebruiker dat de persoonlijke gegevens die door hem worden verstrekt of die in de toekomst via een dergelijke service worden verstrekt, onderhevig zijn aan verwerkingsgegevensbestanden van persoonlijke aard van HOTUSA en groepsmaatschappijen (inclusief HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA, CIF A08452567, HOTUSA HOTELS SA, CIF A60156502 en EUROSTARS HOTEL COMPANY SL, CIF B64930910 en andere HOTUSA-bedrijven), inclusief het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van cookies en functies die door derden worden aangeboden.Doel van de behandeling, rechtsgrond en ontvangers van de informatie

De gegevens worden gebruikt om:
• De werking van de website toe te staan en toegang te geven tot gebieden voor geregistreerde gebruikers
• De verzoeken van gebruikers via webformulieren (contact, enz.) te registreren en behandelen
• HOTUSA-diensten te leveren en beheren, reserveringen verwerken en producten en diensten verzamelen via groeps- of gekoppelde websites, callcenters, mobiele communicatiesystemen op basis van GSM-, GPRS- of UMTS-technologieën; incidenten en klachten te beheren
• De deelname aan loyaliteitsprogramma's beheren
• Abonnement op de HOTUSA-nieuwsbrief, advertenties en andere commerciële promoties per e-mail, sms, mms of een ander vergelijkbaar medium van HOTUSA
• Kwaliteitsonderzoeken uit te voeren
• Wedstrijden uit te voeren
• Om te soliciteren bij HOTUSA
• Webanalyses en statistieken uit te voeren
• Functies van derden (Google Maps, etc.) op te nemenOp de website te surfen en toegang te krijgen tot gebieden voor geregistreerde gebruikers
• Doel: de nodige gegevens voor het aanbieden van online diensten worden behandeld, inclusief de registratie van IP-adressen, bezochte pagina's en toegangsdatum, evenals informatie over de gebruikersterminal. De gegevens worden ook verwerkt voor doeleinden van beveiliging en webverbetering.
• Legitimatie: de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden van online diensten; toestemming, uitgedrukt door het gebruik van de website
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSADe levering van alle gegevens die vereist zijn voor de registratie als gebruiker is verplicht, tenzij anders aangegeven in het registratieformulier, en HOTUSA kan de registratie weigeren aan de geïnteresseerde partij die dergelijke gegevens niet verstrekt.Gebruik van webformulieren
• Doel: voldoen aan de verzoeken via de webformulieren. • Legitimatie: uitdrukkelijke toestemming bij het gebruiken en verzenden van het formulier. • Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSA en andere bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van de gevraagde dienstenDienstverlening
• Doel: verlenen van diensten, waaronder het beheer van hotelreserveringen en betaling. elektronisch verzenden van informatie over de diensten van HOTUSA . • Legitimatie: uitvoering van het contract of het verlenen van de dienst. • Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSA en andere bedrijven die betrokken zijn bij het verlenen van de gevraagde diensten, inclusief de gevraagde hotelinstellingenLoyaliteitsprogramma's
• Doel: deelnemen aan de loyaliteitsprogramma's van HOTUSA (Star Traveler, Corporate en andere). elektronisch verzenden van informatie over de diensten van HOTUSA . Zakelijke informatie aanpassen op basis van het profiel of de locatie. • Legitimatie: uitvoering van het loyaliteitsprogramma; toestemming • Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSAAbonnement op de HOTUSA-nieuwsbrief, verwijzing van reclame en andere commerciële promoties
• Doel: informatie verzenden over HOTUSA-diensten, per e-mail, sms, mms of op gelijkaardige wijze
• Legitimatie: bestaan van een eerdere contractuele relatie; toestemming
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSAKwaliteitsonderzoek
• Doel: de mening van de klanten kennen en hun opmerkingen verwerken.
• Legitimatie: het maakt deel uit van de uitvoering van het contract of de levering van de dienst.
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSA, kwaliteitsafdelingenWedstrijden
• Doel: wedstrijden organiseren om HOTUSA, zijn vestigingen en merken te promoten. Mededeling van de winnaars en uitreiking van prijzen, indien van toepassing.
• Legitimatie: uitvoering van de wedstrijd, inclusief de publicatie van het winnende werk (bijvoorbeeld foto- en literaire prijsvragen) en de auteur volgens de regels van deelname.
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSA. Websites, sociale netwerken en communicatiemiddelen waar de winnaars worden gepubliceerd.Om te soliciteren bij HOTUSA
• Doel: deelnemen aan de huidige en toekomstige selectieprocessen van HOTUSA en zijn vestigingen, de kandidaat beoordelen
• Legitimatie: toestemming, essentieel om de status van kandidaat te behouden
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSAWebanalytica
• Doel: weten hoe de website wordt doorzocht, bereikt en gebruikt door het publiek. Ze kunnen betrekking hebben op het verzamelen van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres, de locatie van de verbinding, informatie over de navigatiesoftware of -hardware, enz.
• Legitimatie: toestemming, uitgedrukt door het gebruik van de website
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSADoor derden geleverde functies
• Doel: functies opnemen die door derden zijn geleverd, zoals kaarten, analyses, sociale knoppen, Zendesk-chatwidget, enz.
• Legitimatie: toestemming, uitgedrukt door het gebruik van de website
• Ontvangers en overdrachten: De functies van derden leggen een directe verbinding tot stand tussen de browser van de gebruiker en de internetdomeinen van derden, waardoor het downloaden en uitvoeren van de functie mogelijk is, inclusief van pagina's buiten de Europese Economische Ruimte.Deze website integreert functies van Google Inc, zoals Google Analytics en Google Maps. Door deze website te gebruiken, machtigt de gebruiker de verwerking van zijn gegevens door Google in overeenstemming met de bepalingen van zijn privacybeleid: https://policies.google.com/privacyNauwkeurigheid van de gegevens

De gebruiker moet de formulieren invullen met echte, exacte, volledige en actuele gegevens. De gebruiker zal geen gegevens invoeren die overeenstemmen met een andere persoon; HOTUSA zal veronderstellen dat de gegevens zijn verstrekt door de eigenaar ervan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, die enige persoon zou kunnen veroorzaken vanwege de voltooiing van het formulier met gegevens met betrekking tot een andere persoon.Rechten van toegang, rectificatie, schrapping, oppositie en andere

De eigenaar van de gegevens heeft te allen tijde het recht om de gegevens die hem aangaan te openen, te corrigeren en te verwijderen, en om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in de wetgeving inzake gegevensbescherming. U hebt ook het recht om het volgende te vragen: de overdraagbaarheid van uw gegevens, de herroeping van de toestemming die in uw geval is gegeven en de beperking van de behandeling.


De eigenaar van de gegevens kan deze rechten uitoefenen door te schrijven naar HOTUSA (referentie GEGEVENSBESCHERMING) C/MALLORCA 351 08013 Barcelona (Spanje), deze aanvraag moet een ondertekend verzoek bevatten met vermelding van de gevraagde actie en een fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort.


De eigenaar van de gegevens kan zich ook verzetten tegen de ontvangst van commerciële e-mails, door een e-mail te verzenden vanaf het adres dat u wilt opzeggen naar e-marketing@hotusa.com.


De eigenaar van de gegevens kan, indien hij meent dat de verwerking van zijn gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, een klacht indienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming.Afgevaardigde van gegevensbescherming

Voor elke vraag in verband met de behandeling van de gegevens die door HOTUSA worden gemaakt, kan de betrokken persoon contact opnemen met de afgevaardigde van gegevensbescherming door een brief te sturen naar: Afgevaardigde van gegevensbescherming HOTUSA. C/Mallorca 351, 08013 Barcelona, SpanjeMinderjarigen

Het gebruik van de HOTUSA-webdiensten voor personen jonger dan 18 jaar is verboden.


Ontvangers en internationale gegevensoverdracht

De gebruiker wordt erop gewezen dat HOTUSA, voor het inhuren van producten en diensten, noodzakelijkerwijs de persoonlijke gegevens van de gebruiker moet meedelen aan de leveranciers van de producten en diensten die door de gebruiker zijn gekozen.


Met betrekking tot diensten en vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen de gegevens die nodig zijn om zich in te schrijven en diensten te verlenen, onderworpen zijn aan internationale gegevensoverdracht, ook aan landen die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die vergelijkbaar is met de Europese wetgeving.


Met betrekking tot GRUPO HOTUSA zijn de volgende bedrijven inbegrepen: CITADEL SL, EUROSTARS HOTEL COMPANY SL, EXE HOTELS SL, FAMILIA HOTELS SL, HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA, HOTELIUS SL, HOTUSA HOTELS SA, IGM WEB SL, KEYTEL SA , MUCHOHOTEL SA, RESTEL SA, ROOMLEADER SL, ROOMTRADE SL, ROSEUS HOTELS SL.Gegevensbeveiliging

HOTUSA heeft een van de veiligste technologieën op het gebied van gegevensbescherming van uw kredietkaart. Het voldoet ook aan alle internationale normen die het onderwerp bepalen. Alle secties van HOTUSA waar we gevoelige informatie vragen, maken gebruik van het SSL-communicatieprotocol. Dit betekent dat de informatie die via internet van uw computer naar onze server wordt overgedragen, gecodeerd wordt, waardoor de informatie onleesbaar wordt voor buitenstaanders. Deze technologie zorgt ervoor en garandeert dat uw gegevens op geen enkele manier kunnen worden onderschept, gemanipuleerd of geïmiteerd. Op deze manier is betalen via internet nu net zo veilig als een directe aankoop.Wat betekent SSL?

SSL (Secure Socket Layer) is een standaardbeveiligingstechnologie voor internet. Past een versleutelingssysteem (codering) toe dat maximale vertrouwelijkheid van de aan ons verzonden gegevens biedt. Dit voorkomt illegale invoer of onderschepping in een systeem terwijl de gegevens op het internet circuleren. Voor een betere beveiliging worden deze gegevens opgeslagen in een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall in continue bewaking.